SK - Služby sprievodného vozidla.

DE - Begleitfahrzeug.

PL - Usluga pilota.logo

 TRANSPORTSERVIS-SK
 Lotyšska 34    
 821 06  BRATISLAVA   
 SLOVAKIA

tel.:   +421 905 504 860